دوشنبه 21 دلو، 1398

آرای انتخابات پارلمانی حوزه کابل دوباره بازشماری میشود

کمیسیون شکایت های انتخاباتی، امروز دوشنبه (8 ثور ) نتایج بازشماری انتخابات پارلمانی حوزه کابل را لغو اعلان نموده و بررسی هایش را برای شمارش دوباره آرای انتخابات حوزه کابل آغاز کرده است.

این کمیسیون  در یک تصمیم تازه نتیجه باز شماری انتخابات پارلمانی حوزه کابل را لغو و برگه “اصلی”  نتایج روز انتخابات را مدار اعتبار اعلام کرده و گفته است که در همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات، آرای این حوزه را بار دیگر بازشماری می کند.

 

محمد قاسم الیاسی، سخنگو و رئیس دارلانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: “کمیشنران کمیسیون‌ شکایت‌های انتخاباتی با اتفاق تمام آرا فیصله نمودند که نتایج روز نخست انتخابات، فورمه‌های اصلی که در روز نخست انتخابات که خوش بختانه در دسترس هم موجود است مدار اعتبار قرار گرفت و نیز تمام نتایج بازشماری از همین لحظه به بعد ملغا قرار گرفت و فهرست ابتدایی مدار اعتبار نیست.

به گفته آقای الیاسی در همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات، تمامی نتایج “اصلی” انتخابات پارلمانی حوزه کابل در اختیار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی قرار گرفته که بار دیگر باز شماری می‌شوند.

 

بربنیاد تصمیم تازه کمیسیون شکایت های انتخاباتی، فهرست ابتدایی اعلام شده باطل و پس از به با پایان رسیدن تفتیش دوباره آرا نتیجه نهایی حوزه انتخاباتی کابل به زودی اعلام خواهد شد.

این در حالیست که با گذشت بیش از شش ماه از انتخابات پارلمانی افغانستان که در ۲۸ و ۲۹ میزان ۱۳۹۷ برگزار شده بود هنوز هم نتایج نهایی کابل و پکتیا توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نشده است.

 

11,829 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020