دوشنبه 21 دلو، 1398

با تخریب پل کمپنی رفت وآمد موترها در این مسیر متوقف شده است

پُل موتررو بزرگ در شاهراه کابل – کندهار در منطقۀ کمپنی، شب‌گذشته پس ازآن فروریخت که پایه‌های آن به علت سیلاب‌های روزهای گذشته، قسمأ تخریب شده بودند.

این پل یکی از مهم ترین پل‌های ارتباطی است که درآغاز جادۀ شاهراه کابل – کندهار قرار دارد که کابل را به ولایت‌های، میدان وردک، غزنی، زابل، کندهار، هرات و نیمروز وصل می‌سازد.

با فروریختن این پل و بندش رفت‌وآمد موترهای مسافر بری و باربری در این مسیر، مشکلات زیادی را برای شهروندان بوجود آورده‌است.

شماری از باشنده‌گ��ن حوزۀ پنجم امنیتی کابل، می‌گویند با آن‌که شهرداری کابل و وزارت ترانسپورت و فوایدعامه از احتمال تخریب این پُل آگهی داشتند، اما جلو فروریختن این پُل را نگرفتند.

این باشنده‌گان، با درنظرداشت کندی کار بازسازی جادۀ کمپنی و شاهراه کابل – کندهار می‌گویند احتمال دارد که این پُل ماه‌ها بازسازی نشود.

یکی ازباشنده‌های منطقۀ کمپنی گفت: (حکومت باید این پُل را مستحکم بسازد! پیش از این هم پایه‌های آن در هوا بود به همین علت ویران شد). پس از فروریختن پُل کمپنی، اکنون تنها موترهای کوچک می‌توانند از راه‌های فرعی و پس کوچه‌ها رفت وآمد کنند.

از سویی هم، شماری از باشنده‌گان ولایت‌های مرکزی که از این مسیر رفت‌وآمد می‌کنند، می‌گویند که به ساخته شدن زودهنگام این پُل امیدوار نیستند. آنان می‌گویند که احتمال دارد بخش‌های دیگر این پُل نیز فروریزند.

یک باشندۀ میدان وردک گفت: (ما امید نداریم که این پُل زود ساخته شود؛ شما جادۀ کمپنی را ببینید که یک سال از آن می‌گذرد اما تا کنون ویران افتیده‌است).

شهرداری کابل، مسؤولیت حفظ و مراقبت از این پُل را به دوش وزارت ترانسپورت و فواید عامه می‌داند و اما با آن‌هم می‌گوید که این نهاد برای جلوگیری از تخریب این پُل تلاش هایش را کرده‌است.

جلیل سلطانی، مسؤول ارتباطات شهرداری کابل می‌گوید که ما تلاش کردیم تا پایه‌‎های این پُل را مستحکم سازیم و از ویران شدن آن جلوگیری کنیم، اما تلاش‌های ما نتیجه نداد.

 

11,751 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020