دوشنبه 21 دلو، 1398

خروج اجباری پناهجویان افغان از ترکیه و یونان متوقف شد

وزارت امور مهاجرین گفته است، در پی‌ توافقاتی که انجام شده است پس از این مهارجرین افغان از ترکیه و یونان به‌گونه‌ی اجباری اخراج نمی‌شوند.

بنابر آمار وزارت مهاجران و برگشت‌کنندگان، هم‌اکنون بیش از ۱۶هزار شهروند افغانستان در جزیره‌های یونان شب و روزشان را با مشقت و دشواری‌های فراوان سپری می‌کنند.

وزیر مهاجران و برگشت‌کنندگان که به ت��زگی از یونان دیدارکرده گفت که مقام‌های یونانی پس از این پناه‌جویان افغانستان را اخراج نمی‌کنند و به او حتا وعده داده که زمینه‌ی قبولی پرونده‌های‌این پناه‌جویان را نیز فراهم کنند.

از سویی هم، هزاران شهروند افغانستان در ترکیه به سر می‌برند. پیش از این، ترکیه تصمیم به اخراج اجباری مهاجران افغانستان گرفته بود، وزیر مهاجران اما گفت در دیدارهایی که با مقام‌های ترکی داشته، مقام‌های ترکی تعهد سپرده‌اند که پناه‌جویان افغانستان را به‌گونه‌ی اجباری اجراج نکنند.

حسین عالمی بلخی گفت که وزیر داخله‌ی ترکیه گفته که از این پس روند اخراج اجباری پناه‌جویان افغان متوقف خواهد شد.

در جریان چهارسال گذشته، ده‌ها هزار شهروند افغانستان به‌دلیل فقر، بی کاری و ناامنی از مسیر ترکیه و یونان به کشورهای اروپایی پناهنده شده‌اند.

13,370 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020