چهارشنبه 26 سرطان، 1398

آگاهان: نیروهای ویژه برای سرکوب جنگجویان طالب فرستاده شوند نه برای سرکوب رقبای سیاسی

زمانی‌که حکومت نیروهای ویژه را به بلخ فرستاده بود، جنگ‌جویان طالب از فرصت استفاده کرده و حملات گسترده‌ای را در اکثر ولسوالی‌های ولایت بادغیس راه اندازی کردند.

به‌گزارش خبرگزاری مرکزی، آگاهان امور می‌گویند، حکومت بجای فرستادن نیروهای ویژه به هدف سرکوب رقبای سیاسی خود، بهتر است این‌ نیروها را برای شکست جنگ‌جویان طالب به میدان‌های نبرد بفرستند.

جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی می‌گوید: «عدم مدیریت نیروهای امنیتی را به کام مرگ می برد و متاسفانه شماری از نیروهای ما هم در برابر مردم برای پیش برد خواست های شخصی استفاده می شوند.»

اسد الله ندیم، آگاه نظامی دیگری می افزاید: «این نوع بی برنامه گی ها می تواند کار را به دست دشمن بدهد و آنها پیروز شوند حکومت باید در این مورد توجه جدی داشته باشد.»

جنگ‌جویان طالب نیز ویدیو‌های را منتشر کرده‌اند که در آن شماری از افراد با یونیفورم نیروهای امنیتی افغان دیده می‌شوند.

مناطق مختلف ولسوالی بالامرغاب از جمله «موریچاق» در نزدیکی مرز ترکمنستان، در یک هفته گذشته شاهد درگیری‌های سنگین بین جنگ‌جویان طالب و نیروهای دولتی بوده است. هرچند رقم دقیق این نیروها روشن نیست اما گفته می شود که دو طرف تلفات سنگین پرداخته اند.

2,092 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019