جمعه 3 جولای، 2020

اعتصاب کاری صرفان سرای شهزاده به‌خاطر قتل مهسا

صرافان سرای شهزاده امروز شنبه (۲۵ حوت) اعتصاب‌کاری کرده و از حکومت می‌خواهند که امنیت‌شان را تأمین کند.

به‌گزارش خبرگزاری مرکزی، مسئولان اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گویند، تمام صرافان در کابل و ولایات امروز دست به اعتصاب کاری زدند و از حکومت می‌خواهند امنیت آنها را تامین کند.

آنها خاطرنشان می‌سازند: «چند روز پیش به دلیل کوتاهی حکومت در تامین امنیت، آدم ربایان دختر یکی از صرافان را ربوده بود و به قتل رساند، ما از حکومت می‌خواهیم که عاملان آن را باید اعدام کند.»

اتحادیه صرافان درحالی دست به اعتصاب کاری زده که هفته گذشته آدم ربایان دختر شش ساله یک صراف را از ساحه ۳۱۵ حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل اختطاف و برای رهایی او از خانواده‌اش صد هزار دالر در خواست کرده بود.

پولیس کابل می‌گوید، پس از آن که خانواده طفل ربوده شده پول درخواست شده را در زمان معیین آن آماده کرده نتوانست ربایندگان در کمتر از ۲۴ ساعت این طفل خرد سال را به قتل رسانده بود.

پولیس در پیوند به قتل مهسا دو تن را بازداشت کرده است.

خبرگزاری مرکزی - © 2020