جمعه 2 حوت، 1398

جنگ‌جویان طالب: اشرف غنی در باره وابستگی خود به غرب توضیح دهد

جنگ‌جویان طالب در واکنش به اظهارات «محمد اشرف غنی» رئیس‌جمهور کشور تصریح کردند که روابط این گروه با پاکستان و سایر کشورها بر اساس احترام متقابل بوده و به‌هیچ کشوری وابسته نیست.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور چندی قبل گفته بود، جنگ‌جویان طالب باید درباره چگونگی رابطه این گروه با پاکستان توضیح دهد.

از سوی دیگر، جنگ‌جویان در واکنش به این موضوع تصریح کرد که آنها به هیچ کشوری وابسته نیستند و بر اساس احترام متقابل با پاکستان و سایر کشورهای منطقه رابطه دارند.

جنگ‌جویان خاطرنشان می‌کنند که طالبان از طریق برقراری تماس با سایر کشورها می‌خواهد پیام خود را منتقل کند و پاکستان نیز به‌عنوان یک کشور همسایه از این امر استثنا نیست.

در این بیانیه آمده است که پاکستان مشترکات فرهنگی و مذهبی فراوانی با افغانستان دارد و این گروه خواستار تنش با پاکستان و سایر کشورهای منطقه نیست.

جنگ‌جویان طالب از اشرف غنی خواسته است که درباره وابستگی خود به کشورهای غربی توضیح دهد.

در بیانیه طالبان آمده است که اشرف غنی تابعیت افغانستان را دارد اما از نظر تعهد، شخصیت، سوابق و طرز فکر مانند یک آمریکایی است و وابستگی با مردم افغانستان ندارد.

1,543 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020