دوشنبه 12 جوزا، 1399

ابراز نگرانی داوودزی از مذاکرات پنهانی دیپلمات‌های آمریکایی و جنگ‌جویان طالب در قطر

محمدعمر داوودزی رئیس‌ دارالانشاء شورای عالی صلح با ابراز نگرانی از مذاکرات پنهانی جنگ‌جویان طالب و دیپلمات‌های آمریکایی در قطر می‌گوید که جمهوری اسلامی خط سرخ حکومت است و امارات اسلامی جایگزین آن نخواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری مرکزی، محمد عمر داووزی امروز سه‌شنبه (۱۴ حوت) در نشست تحت نام «صلح پایدار نیازمند مشارکت فعال زنان است»  گفت: «حالی ما می بینیم و می شنویم که بین امریکا و طالبان مذاکرات جریان دارد و دومدار است مه یقین دارم که همه خانم های افغان از این نگران است چرا که ادم خبر نباشد که باعث نگرانی میشود شما یقین داشته باشید که حالی مه هم نگران هستم.»

وی گزارش های را غلط و دور از تعقل سیاسی خواند که گویا امریکایی ها روی خروج نیروهای‌اش از افغانستان با طالبان گفتگو دارد و همچنان از این گروه خواسته از تضمین بدهد که خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده نمیشود.

آقای داوودزی گفت که امریکا نمیتواند روی حضور و خروج نیروهایش با جنگ‌جویان طالب تفاهم کند در حالی که معاهده امنیتی را با دولت افغانستان به امضا رسانده و به گفته وی طرف معامله امریکا دولت افغانستان است نه جنگ‌جویان.

وی خاطرنشان کرد، طالبان یک بخش از خاک افغانستان را کنترول دارند و آنها نمیتوانند تضمین از تمامی خاک این کشور را به امریکا بدهند.

در همین حال رئیس دارالانشأ شورای عالی صلح میگوید که بدون مذاکره حکومت با طالبان، صلح در کشور تامین شده نمی تواند.

آقای داوودزی افزود که جمهوری اسلامی خط سرخ حکومت است و امارات اسلامی جاگزین آن هرگز شده نمی‌تواند.

این اظهارات رئیس دارالأنشاء شورای عالی صلح در حالی بیان می‌گردد که دور پنجم مذاکرات جنگ‌جویان طالب و دیپلمات‌های آمریکایی هم‌اکنون در قطر جریان دارد.

 

1,315 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020