شنبه 27 میزان، 1398

وزارت خارجه قزاقستان به اهمیت نقش اقتصادی افغانستان در منطقه تأکید کرد

وزارت خارجه قزاقستان گفته‌ است که رشد اقتصادی و مشارکت افغانستان در پروژه‌های اقتصادی منطقوی مناسب‌ترین راه برای حل مسائل افغانستان است.

به‌گزارش خبرگزاری مرکزی، به نقل از رسانه‌های قزاقستان، «بیبوت آتامکول‌اف» وزر امور خارجه قزاقستان می‌گوید: «پیشنهاد حل مسائل این کشور از طریق بهبود شرایط اقتصادی را می‌دهیم و آستانه در پروسه‌ عادی سازی وضعیت این کشور شرکت می‌کند.»

وی ادامه داد: «این یک گام فوق العاده است و قزاقستان تمام فرآیندهای موجود در افغانستان را از لحاظ اقتصادی بررسی کرده است.»

وزیر امور خارجه قزاقستان تصریح کرد: «این ابزار جدیدی برای حل مسائل افغانستان است زیرا درگیری‌های مذکور راه حل مسلحانه ندارد و باید وضعیت کشور از طریق اقتصادی بهبود یابد.»

آتامکول‌اف تمام پروژه‌های مربوط به کریدورهای تجاری با حضور قزاقستان را ذکر کرده و خاطر نشان کرد: «جذب افغانستان به مسیرهای جدید تجاری به عنوان مثال شبکه راه آهن شمال- جنوب بسیار مهم است.»

وزیر امور خارجه قزاقستان گفت: «آستانه در فرایند آموزش جوانان افغانستان حضور دارد و برای این پروژه 50 میلیون دالر هزینه کرده ضمن اینکه پروژه مذکور در سال 2021 به اتمام می‌رسد و در نتیجه آن هزاران متخصص در دانشگاه‌های قزاق آموزش می‌بینند.»

آتامکول‌اف اظهار داشت: «همچنین ازبکستان برنامه‌های آموزشی برای زنان افغانستان را نیز اجرا می‌کند.»

1,945 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019