جمعه 3 جوزا، 1398

در سال گذشته میلادی دهاقین افغان ۶۰۰ میلیون دالر از کشت تریاک بدست آورده‌اند

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرد که در سال 2018 کشاورزان افغان، 600 میلیون دالر از کشت مواد مخدر در آمد داشتند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرد که در سال 2018 کشاورزان افغان، 600 میلیون دالر از کشت مواد مخدر در آمد داشتند که نسبت به سال 2017 که این مقدار 1.4 میلیارد دالر بوده کاهش چشم گیری داشته است.

بنابر این گزارش، دلیل اصلی کاهش درآمد کشاورزان، افزایش کشت مواد مخدر و کاهش قیمت این مواد اعلام شده است و سازمان ملل اعلام کرده است که درآمد کشاورزان افغانستان از کشت مواد مخدر 56 درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس آمار اداره مبارزه با مواد مخدر زمین‌های زیرکشت مواد در سال 2018 نیز 20 درصد کاهش یافته است که دلیل این کاهش خشکسالی عمده در سال گذشته در کشور بوده است.

به نوشته سیگار، از سال 2002،‌ ایالات متحده آمریکا 2.2 میلیارد دالر برای گسترش کشاورزی و کشت جایگزین در افغانستان هزینه کرده است که تاکنون موفق نبوده است.

1,330 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019