سه شنبه 22 دلو، 1398

ضخامت بیش از دو متری برف در سالنگ

مسوولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که ضخامت برف در این منطقه به بیش از دو متر رسیده و شاهراه برای سومین روز به روی ترافیک مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، شاهراه سالنگ سه روز پیش به دلیل برفباری سنگین و تندباد شدید به روی ترافیک مسدود شده بود.

عبدالبصیر حبیبی، مسوول حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که برفباری در شمال و طوفان سنگین در جنوب سالنگها تا امروز (17دلو) جریان دارد.

وی اظهار داشت که ضخامت طبقه برف در حال حاضر در سالنگ بیشتر از دو متر بوده و تا اکنون در مناطقی قابل دسترس به تعداد ٤٠ برفکوچ سرازیر شده است.

به گفته وی، شاهراه تا زمان اطمینان کامل به روی ترافیک مسدود خواهد بود.

1,376 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020