شنبه 29 سرطان، 1398

اعتراف سربازان انگلیسی به کشتن کودکان و نوجوانان افغان

شماری از نظامیان انگلیسی به کشتن کودکان و نوجوانان افغانستانی و عراقی در زمان جنگ اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، سایت خبری «میدل ایست آی» آورده است که برخی از نظامیان انگلیسی در مصاحبه ای تازه گفته اند زمانی که در افغانستان و عراق مصروف وظیفه بودند با شلیک به کودکان و نوجوانان افغانستانی و عراقی سبب کشته شدن آنها شده اند.

آنها در جریان این مصاحبه اعتراف کرده اند زمانیکه در افغانستان بودند به آنها اجازه شلیک به افراد دارای موبایل همراه، بیل و وسایل دیگر یا هم افراد مشکوک داده شده بود و آنها قدرت تفکیک میان افراد بی گناه و مشکوک را نداشتند.

در این گزارش خبری همچنان تصریح شده، نظامیان انگلیسی گفته اند که در جریان بازجویی از ساکنان منطقه در چندین مورد به سوی نوجوانان در این کشور شلیک کرده و آنها را کشته اند.

931 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019