شنبه 29 سرطان، 1398

گذرگاه سالنگ به‌روی ترافیک مسدود شد

به دلیل برفباری سنگین و تندباد در سالنگ‌ها، مسیر این شاهراه به‌روی تمام وسایط نقلیه مسدود شد.

به‌گزارش خبرگزاری مرکزی، تند باد، ریزش برف سنگین و محدودیت ساحه دید از بامداد امروز (15دلو)، مسوولین حفظ و مراقبت سالنگها، این شاهراه را به روی ترافیک مسدود کردند.

عبدالبصیر حبیبی، رئیس حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که به منظور جلوگیری از تلفات انسانی و خسارات مالی شاهراه سالنگها به روی ترافیک مسدود و آنعده از وسایط که شامل شاهراه بودن توسط تیم نجات مربوط از ساحه خطر به نقاط مصئون و امن انتقال داده شده اند.

به گفته وی، تا مساعد شدن هوا و پاک کاری سرک، به هیچ موتری اجازه تردد داده نمی شود.

گفتنی است که شاهراه سالنگ یکی از مهمترین شاهراه های کشور است که کابل را به ولایت های شمالی وصل می کند و در روزهای اخیر به دلیل برفباری و طوفان شدید، بارها به روی ترافیک مسدود شده است.

754 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019