شنبه 29 سرطان، 1398

پرسش‌های بی‌پاسخ کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ولایت کابل/کمیسیون انتخابات پاسخگو نیست

خبرگزاری مرکزی به اسنادی دست‌یافته است که نشان می‌دهند باگذشت بیشتر از ده روز از درخواست کمیسیون شکایات انتخاباتی، مسئولان کمیسیون انتخابات به پرسش‌های مشخص کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد نتایج ابتدایی حوزه انتخاباتی کابل پاسخ ارائه نکرده‌اند و بیشتر از ۱۵۰۰ مورد شکایت احزاب و نامزدان هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند.

تحلیل و بررسی اسناد موجود آشکار می‌سازد که در حوزه انتخاباتی کابل تقلبات گسترده صورت گرفته و امکان تفکیک آراء پاک از آراء ناپاک ناممکن شده است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از بررسی شکایات احزاب و نامزدان معترض به موارد متعدد تقلب و ابهام در انتخابات کابل برخورده است که بخشی از آن تقلبات توسط کارمندان کمیسیون انتخابات در فرایند بازشماری آراء حوزه انتخاباتی کابل و برخی دیگر نیز توسط کارمندان کمیسیون انتخابات در جریان برگزاری انتخابات صورت گرفته است.

در مکتوبی که به‌تاریخ ۲ دلو سال‌روان ازسوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، عنوانی کمیسیون انتخاباتی فرستاده شده تصریح گردیده است که اسکن فرمه‌های نتایج اولیه برخی از مراکز رای‌دهی که در آن رأی‌سازی و تقلب صورت گرفته هنوز در دسترس کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار نگرفته است.

در این مکتوب همچنان خطاب به‌کمیسیون انتخابات نگاشته شده است: «۱. نتایج ابتدائیه اعلام شده در حوزه انتخاباتی کابل با برگه‌های نتایج (ریزلت شیت‌ها) قابل تطبیق نیست، لطفا در این مورد وضاحت دهید و دلیل آنرا بنگارید؟؛ ۲. قرار ارقام ارائه شده از جانب آن‌‌کمیسیون محترم در کابل بیشتر از ۳۲۰۰ محل گزارش شده بود، توضیح دهید که سرنوشت دیگر محلات چه شده است؟ واضح بنویسید!؛ ۳. چرا تفاوت فاحش در ارقام محلات مراکز ارائه شده از جانب دفتر امور ولایتی کابل و آنچه که سیستم (مرکز ملی معلومات) به میان آمده، مشکل در کجا بوده است، معلومات دهید؟!»

علاوه بر پرسش‌های فوق سوالات متعدد دیگر نیز رسما از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، عنوانی کمیسیون انتخابات مطرح شده که بنظر می‌رسد وجود تقلبات گسترده در حوزه انتخاباتی کابل باعث شده آن‌کمیسیون نتواند به سولات فوق پاسخ ارائه کند.

این در حالی است که نهادهای ناظر بر انتخابات «فیفا» و «تیفا» به ابطال نتایج انتخابات کابل تأکید کرده تصریح می‌کنند که وجود فساد و تقلبات در روز انتخابات و در مرحله بازشماری آراء به‌حدی گسترده بوده است که امکان تفکیک آراء تقلبی از غیرتقلبی وجود ندارد.

908 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019