شنبه 29 سرطان، 1398

تأسیس نخستین فاریکه پروسس جلغوزه در کشور

قرار است نخستین فابریکه پروسس جلغوزه به هدف پاک‌کاری و بسته‌بندی این‌محصول با معیارهای جهانی در کشور ایجاد شود.

مسئولان تصریح می‌کنند که از نظر امکانات و ظرفیت این مرکز، بزرگ‌ترین مرکز پروسس جلغوزه در منطقه خواهد بود.

تا کنون جلغوزه که در افغانستان، پاکستان یا برخی کشور‌های منطقه پروسس می‌شد بوسیله دست بود.

این فابریکه ۵ میلیون دالر هزینه برداشته و در پارک‌های صنعتی کابل موقعیت دارد.

به‌گفته سرمایه‌گذاران، این فابریکه در ۲۴ ساعت ظرفیت پروسس هشت تن جلغوزه را دارد.

1,951 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019