پنج شنبه 21 قوس، 1398

رئیس‌جمهور غنی از گزینه‌ی «دولت انتقالی» و «برگزاری انتخابات» باید یکی را انتخاب کند

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای مذاکرات صلح در افغانستان، پس از شش روز گفت‌وگوهای صلح در قطر، وارد افغانستان شد تا نتایج مذاکرات خود و نمایندگان جنگ‌جویان طالب را با رئیس‌جمهور در میان بگذارد، آقای غنی در شرایطی قرار گرفته که ناگزیر است از دو گزینه‌ي «تشکیل دولت انتقالی» و «برگزاری انتخابات» یکی را انتخاب کند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، رویترز نگاشته است، بعد از اینکه خلیلزاد چهارمین دور مذاکرات خود با جنگ‌جویان در قطر را با شادمانی به پایان رسانده و از پیشرفت قابل ملاحضه در این مذاکرات خبر داد به کابل سفر کرده تا گزارش آن را با رئیس جمهور افغانستان در میان بگذارد.

بر اساس گزارش‌های موجود، قرار است آمریکا در یک دوره زمانی 18 ماهه سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج کرده و در مقابل جنگ‌جویان طالب تضمین دهد که افغانستان به مکانی برای حمله به واشنگتن و غرب تبدیل نشود.

رویترز در ادامه به خواست دیگر جنگ‌جویان برای رسیدن به توافق صلح اشاره کرده و می نویسد: «حضور در دولتی انتقالی خواست دیگر جنگ‌جویان است که در این مذاکرات در مورد آن صحبت شده موضوعی که اشرف غنی به‌شدت با آن مخالفت کرده است.»

خلیلزاد همچنین در رشته توئییت‌های بعد از اتمام مذاکرات با جنگ‌جویان اعلام کرده که مذاکرات بدون حضور طرف افغان و پذیریش‌ آتش بس به جای نخواهد رسید، قرار است دور بعدی مذاکرات 25 ماه فوریه در دوحه قطر آغاز شود.

به نوشته این رسانه انگلیسی، با نزدیک شدن به توافقات احتمالی نقش اشرف غنی به‌عنوان رئیس جمهور برجسته‌تر خواهد شد هر چند جنگ‌جویان تاکنون حاضر به مذاکره با دولت نشده است.

دیپلماتهای غربی موقعیت غنی را ضعیف توصیف می‌کنند به این دلیل که قدرت تصمیم‌گیری در مورد خروج سربازان خارجی را نداشته و همچنین تصمیم در مورد آتش بس نیز به خواست طالبان بستگی دارد، اما با این وجود نقش وی در پذیرفتن یک دولت انتقالی یا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برجسته خواهد بود.

رویترز در ادامه می‌نویسد، رئیس جمهور افغانستان تاکنون با دولت انتقالی موافقت نکرده است، اما یک دیپلمات غربی می‌گوید که وقت آن است که غنی در مورد پذیرقتن دولت انتقالی یا برگزرای انتخابات یکی را انتخاب کند.

3,988 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019