شنبه 29 سرطان، 1398

شرکت «زمنس» آلمانی در بخش انرژی افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند

وزارت مالیه از سرمایه گذاری شرکت آلمانی «زمنس» در بخش انرژی در کشور خبر می‌دهد.

وزارت مالیه می‌گوید که توافق‌نامۀ این سرمایه‌گذاری در حاشیۀ نشست مجمع جهانی اقتصاد که هفتۀ پیش در سویس برگزار شد، میان محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مسئولان شرکت «زمنس» به امضا رسید.

پشمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که همکاری‌ها در بخش بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های تولید انرژی و عملی ساختن طرح «افغانستان مرکز انتقال انرژی از آسیای میانه به جنوب آسیا» از برنامه‌هایی استند که با همکاری این شرکت جهانی عملی خواهند شد.

سخنگوی وزارت مالیه در این باره گفت: «با استفاده از این توافق‌نامه ما می‌توانیم منابع گازی افغانستان را بررسی کنیم و هم‌چنان سیستم‌های انتقال و توزیع عصری را به میان بیاوریم. و در کل، هدف ما از این موافقت این است تا بتوانیم که افغانستان را به مرکز انتقال انرژی تبدیل کنیم».

در همین حال، شماری از کارشناسان امور اقتصاد می‌گویند که نیاز است حکومت افغانستان به هدف جلب سرمایه گذاری‌های خارجی، زمینه‌های بهتری را فراهم سازد.

عبدالقادر جیلانی، کارشناس امور اقتصادی بیان داشت: «سه نقطه برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌ها مهم است؛ مهیا ساختن شرایط در افغانستان، ایجاد سیستم شفاف مالیه‌دهی، سهولت آوردن در دادن جواز و مبارزه جدی با فساد اداری است».

شرکت آلمانی «زمنس» تجربۀ کافی در ایجاد زیرساخت‌های انرژی در کشور دارد. پروژۀ نیروگاه برق آبی چک وردک که بخشی از برق کابل را درسال‌های پیش از جنگ تأمین می‌کرد، پروژۀ برق پلخمری، پروژه برق آبی سروبی، ایجاد کارخانۀ تولید تجهیزات برقی کشور از پروژه‌های مهمی اند که با کمک شرکت زمنس در افغانستان عملی شده‌اند.

1,885 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019