دوشنبه 6 جولای، 2020

بیش از 16 هزار تن در کشور مصاب به ایدز هستند

مقام های وزارت صحت عامه اعلام کرده اند که تعداد 16094 نفر مصاب به بیماری ایدز در کشور از سوی این اداره ثبت شده است.

احمدجان  نعیم سرپرست وزارت صحت عامه گفت که تا اخیر سال 1392 به صورت مجموعی 1694 واقعه اچ آی وی در کشور به ثبت رسیده است که از این میان 1372 تن مرد، 344 تن خانم و 63 تن طفل زیر پانزده سال قرار دارد. آقای نعیم این سخنان را در مراسمی که به مناسبت روز جهانی کنترول ایچ آی وی برگزار شده بود، بیان کرد. وی در باره خطر گسترش این بیماری از طریق تزریق های غیر بهداشتی هشدار داد.

به گفته آقای نعیم تزریق غیر بهداشتی به ویژه در میان معتادان به مواد مخدر عامل عمده شیوع این بیماری در کشور است؛ اما عوامل دیگری مانند جنگ های طولانی، فقر، بی سوادی، کشت و مصرف مواد مخدر و مهاجرت ها نیز در شیوع این بیماری در کشور نقش داشته است.

سرپرست وزارت صحت عامه می گوید که این رقم در سال های 1390 و 1391 سی و  هشت درصد و از سال 1391 الی 1392 بیست و شش درصد افزایش داشته است. تاکنون در نتیجه ابتلا به این بیماری در سراسر کشور 58 تن جان های خود را از دست داده  اند.

گفته می شود میزان واقعی مبتلا به بیماری ایدز درافغانستان بیشتر از این است. مبتلایان به بیماری ایدز در کشور همواره از عدم توجه دولت شکایت دارد. یکی از مبتلایان به بیماری ایدز که به نمایندگی از دیگران در این مراسم صحبت می کرد از دولت و جامعه جهانی خواست که زمینه تداوی رایگان برای آنها در کشور را فراهم کند.

براساس ارقام سازمان صحی جهان در حال حاضر حدود 35 ملیون تن در جهان به ویروس (HIV) مبتلا اند و از مدت 30 سال به اینسو که بیماری ایدز شناخته شده است، حدود 40 ملیون تن در سراسر جهان در اثر آن هلاک شده اند.

خبرگزاری مرکزی - © 2020