شنبه 29 سرطان، 1398

تعلیق عضویت افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی

سازمان بین المللی ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی، عضویت افغانستان در این سازمان را به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای معادن به حالت تعلیق در آورد

به گزارش خبرگزاری مرکزی، دیدبان شفافیت افغانستان با ابراز نگرانی در مورد تصمیم این‌سازمان، دلیل آنرا عملی نشدن معیارهای سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی از سوی حکومت افغانستان در ده سال گذشته خوانده است.

در اعلامیه این اداره آمده است که هرچند دلیل تعلیق عضویت افغانستان در این سازمان، کارکرد حکومت قبلی گفته شده؛ اما برای حکومت وحدت ملی نیز زنگ خطر است تا برای ایجاد اصلاحات گسترده در بخش معادن، تلاش کند.

دیدبان شفافیت گفته است: «فیصله تعلیق عضویت افغانستان نشاندهنده ناکامی حکومت قبلی و حکومت وحدت ملی است که نتوانسته معیارهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را در ده سال گذشته عملی کنند.»

سید اکرام افضلی، رئیس این دیدبان گفته که چالش‌ها در برابر ایجاد اصلاحات در سکتور معادن بسیار جدی است و این سازمان می‌توانست برای غلبه به این مشکلات، یک چهارچوب کلی را ایجاد کند.

به گفته وی، معیارهای سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، شرکت‌ها و کشورها را به نشر اطلاعات در مورد تولید و عواید سکتور معدن مکلف می‌سازد.

در همین حال استفن کارتر، مسؤول بخش دادخواهی افغانستان در سازمان «گلوبل ویتنس» گفته است که تعلیق عضویت افغانستان از سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، فرصتی برای تشدید اصلاحات در سکتور معادن است.

1,891 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019