شنبه 8 آگوست، 2020

راه‌پیمایی گسترده باشندگان غزنی برای آغاز گفت‌وگوهای بین الافغانی

جمع‌کثیری از باشندگان غزنی برای ختم جنگ و شروع گفت‌وگوهای صلح بین الافغانی، در آن ولایت راه‌پیمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، صدها تن از شهروندان غزنی امروز شنبه (۶ دلو) طی یک راه‌پیمایی گسترده خواهان گفت‌وگوهای بین‌الافغانی شدند.

محمد امین، یکی از این صلح خواهان می‌گوید که دیگر مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند و همه خواستار ختم جنگ اند.

وی از جوانب درگیر خواست که دیگر به جنگ‌وخون‌ریزی در کشور خاتمه دهند.

رسول، یکی از شهروندان دیگر غزنی نیز خواستار ختم جنگ در کشور شد.

در اخر این گردهمایی شهروندان غزنی با صدور قطعنامه خواستار گفت‌وگو های بین الافغانی و ختم فوری جنگ در کشور شدند.

خبرگزاری مرکزی - © 2020