شنبه 29 سرطان، 1398

نام‌های بزرگترین موادر مخدر فروشان شهر کابل افشاء شد

وزارت داخله در یک اقدام بی‌پیشینه فهرست ۲۹ تن از بزرگترین مواد مخدر فروشان شهر کابل را افشاء کرده و گفته است، درصورت ارائه اطلاعاتی که منجر به دستگیری آن‌ها شود ۵۰ هزار افغانی پاداش در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی،‌ در خبرنامه‌ای که وزارت داخله منتشر کرده آمده است: «ملت بزرگوار افغانستان به خصوص شهریان کابل! ما صدای شما را شنیدیم و بار بار شنیدیم، دیدن گروه‌های جوانان معتاد، خانواده‌های از هم پاشیده به خاطر مواد مخدر، بلند رفتن جرم‌های ناشی از اعتیاد و نبود مصونیت در کوچه‌ها و پس کوچه‌های کابل، ربط مستقیم به فروش و توزیع مواد مخدر دارد.»

در ادامه این خبرنامه تصریح شده که قاچاقبران با معتادسازی جوانان اداره آن‌ها را به دست می‌گیرند و بعد، از آن‌ها به عنوان یک نیروی برده در گسترش جرم استفاده می‌کنند.

وزارت داخله افزوده که این 29 تن، شبکه عمده توزیع مواد مخدر در کابل اند که تا حال توانسته‌اند از چنگ پولیس فرار کنند، اما این وزارت یقین دارد که میلیون‌ها کابلی می‌توانند آن‌ها را تثبیت و به پنچه قانون بسپارند.

این وزارت خاطرنشان کرده که حکم سارنوالی برای بازداشت هر یک از این 29 تن صادر شده و از مردم کابل خواسته برای حل معضل اعتیاد، این سوداگران بدبختی را به چنگال قانون بسپارند.

وزارت داخله مژده داده، اطلاعی که بتواند منجر به دستگیری این قاچاقبران شود، علاوه بر مکافات معنوی، مبلغ 50 هزار افغانی نیز از جانب این وزارت برای اطلاع‌دهنده پرداخت می‌گردد و هویت او محفوظ می‌ماند.

1,981 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019