پنج شنبه 21 قوس، 1398

پارلمان آینده کشور برای خدمت ارگ نشینان و مافیای دولتی دیزاین و طراحی شده است

نویسنده: حسن علی عدالت

پارلمان آینده کشور برای خدمت ارگ نشینان و مافیای دولتی دیزاین و طراحی شده است و صدای که بیانگر مشکلات مردم باشد در آن تحمل نخواهد گردید!

ساده‌اندیشی نکنید و تعدد کاندیداها را بهانه برای پوشش فساد و حذف نخبگان تاجیک‌ها و هزاره‌ها در شهر کابل نیاورید، تعدد کاندیداها در شهر کابل میان تمام اقوام وجود داشت و تعدد کاندیداها باعث آن نمی‌شود که افراد و اشخاص متخصص و کاردان حذف گردد و چهره‌های کاملاً ناکارآمد و از نگاه سیاسی خنثی جای آن‌ها را پر نماید، اگر به ترکیب قومی وکلای برنده در شهر کابل نظر اندازی گردد بسیار به صورت ساده واضح می‌گردد که این تعیینات بدون در نظر داشت رأی مردم در یک زدوبند میان حلقه‌های خاص از ارگ نشینان و کمیسیون انتخابات صورت گرفته است. کمیسیون انتخابات در بدل حذف نخبگان تاجیک‌ها و هزاره‌ها و تغییرات کمی و کیفی به نفع ارگ نشینان و شوونیزم قومی دست آزاد در تعیینات وکلاه در بدل پول داشته اند.

تاخیر سه ماهه در اعلام نتایج انتخابات هم فقط در راستای انتصابات و چانه‌زنی برای اخذ پول بیشتر بوده است. اکنون سیستم مافیای دولتی در افغانستان چنان قدرت‌مند شده‌اند که صدای مخالفان خود را در هرکجای که باشند خاموش می‌نمایند. از این حکومت فاسد و از این کمیسیون انتخابات انتظار بیشتر از همین انتصابات ساده لوحانه است، تا زمانی که سیستم سیاسی مافیای بالای مردم افغانستان مسلط باشد مردم نمی‌توانند در هیچ کجای آن نقش داشته باشند.

3,088 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019