سه شنبه 28 جوزا، 1398

تأکید مجدد کمیسیون شکایات بر لغو انتخابات ولسی‌جرگه کابل

کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید، از دید قانونی زمان برای کمیسیون مستقل انتخابات دیگر گذشته است و تصمیم لغو انتخابات ولسی جرگه کابل هنوز پا برجاست.

کمیسیون شکایات انتخاباتی به انتظارش در پیوند به وعده‌های کمیسیون مستقل انتخابات پایان می‌دهد و می‌گوید فرصت از نگاه زمان دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات باقی نیست.

علی رضا روحانی سخنگو و کمیشنر این کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید: «تصمیم قبلی ما هنوز تعلیق است و لغو نشده و اگر شفافیت تامین نشود، مشکلات حل نگردد، آرای واقعی از غیر واقعی تفکیک نشود، تصمیم ما برجا خواهد ماند. کمیسیون باید نشان دهد که این موارد را رعایت کرده تا ما در تصمیم ما تجدید نظر کنیم.»

کمیسیون مستقل انتخابات تنها در چهار هفته گذشته وعده داد که فردا یا پس فردا نتایج کابل را اعلام می‌کند، اما آن فرداها به هفته ها مبُدل شد و اعلام نتایج کابل نا پیدا باقی‌ماند.

یک روز پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر گفت که نتایج ابتدایی انتخابات انتخابات کابل را اعلام می‌کنند، اما اکنون این کمیسیون می‌گوید از بابت این وعده‌هایش معذرت میخواهد.

با این همه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه چهار ماه می‌گذرد و کمیسیون مستقل انتخابات به علت آنچه تقلب‌های گسترده که به تفتیش و باز شماری آرای برخی ولایات انجامید روند اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از هر ولایت را به گونه تدریجی اعلام کرد.

در این میان کمیسیون شکایات انتخاباتی به علت آنچه نتایج ابتدایی انتخابات کابل را جنجالی و با تقلب‌های گسترده همراه خواند، آن را لغو اعلام کرد.

پس از وعده کمیسیون مستقل انتخابات بر این که آراء تقلبی را از آراء پاک جدا می‌سازد و برای رسید‌گی هرچه بیشتر اسنادِ را در اختیار کمیسیون شکایات می‌ماند، کمیسیون شکایات نیز فیصله‌اش را تعلیق کرد.

اما اکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که تا کنون به گونه کامل آن اسناد در اختیار آنان قرار نگرفته است و تأخیر در اعلام نتایج کابل و نه رسیدن این اسناد آنان را به چالش کشیده‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، اما می‌گوید تمامی اسناد و شواهد در پیوند به شکایات و تقلب‌های انتخاباتی به ویژه کابل را برای آنان فرستاده است.

ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر وعده میدهد که امروز نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل را اعلام می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: «آنچه میان ما و کمیسیون شکایات فیصله شده و تفاهم شده فکر نه کنم در آن باقی مانده باشد، ما با میکانیزم مشترک مراکز کابل را بازشماری کرده‌ایم و در پیوند به انتخابات کار ادامه دارد تا پایان روز اعلام گردد.»

با این همه، در کنار واکنش احزاب و جریان‌های سیاسی ناظران نیز بر ناکارایی‌ها و عدم مدیریت درست کمیسیون مستقل انتخابات انگشت انتقاد میمانند.

چالش دیگری که به باور این ناظران حالا انتخابات کابل را به بن بست کشانیده عدم هماهنگی و قدرت نمایی‌های دوکمیسیون در برابر یکدیگرشان است.

یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می‌گوید دیگر کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند برای گریز از انتقادها انتخابات کابل را که در برابر تقلب های عاجز مانده اعتبار دهد و کمیسیون شکایات بر بنیاد قانون میتواند فیصله‌اش را از حالت تعلیق برون آورده و انتخابات کابل را لغو علام کند.

919 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019