دوشنبه 6 جوزا، 1398

اوج وجود فساد اخلاقی در کمیسیون انتخابات

یافته‌های تازه بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، نشان می‌دهد که فساد اخلاقی در سطوح مختلف در کمیسیون انتخابات وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی به نقل از جمهور، نعیم ایوب‌زاده رییس تیفا، دیروز پنجشنبه (20 جدی) در یک نشست خبری در کابل، گفت: «اسنادی که در اختیار ما قرار گرفته، نشان می‌دهد، کارمندان کمیسیون هم از کاندیدان زن درخواست نامشروع کرده و هم از همکاران زن در کمیسیون.»

آقای ایوب‌زاد از فردی نام نگرفت اما بیان داشت که این فساد از سطح رهبری شروع الی سطوح پایین‌تر از آن وجود داشته است که این گونه فساد اخلاقی در کمیسیون انتخابات بی‌سابقه است.

رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از وزارت امور زنان و نهادهای عدلی و قضایی خواست، کمیته ای برای بررسی فساد اخلاقی در کمیسیون انتخابات تعیین کرده و مفسدین را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند.

در همین حال، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان خواستار برکناری اعضای تیم عملیاتی کمیسیون انتخابات شد.

براساس یافته‌های این نهاد، آقای زمان‌زی رییس تیم عملیاتی، خیبر سعیدی، حیدرمومند و ابراهیم سادات از جمله همکاران وی، کسانی هستند که از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان از حوزه کابل، به ارزش یک الی سه صد هزار دالر امریکایی پول دریافت کرده‌اند.

اسناد و گزارشی که در اختیار بنیاد انتخابات شفاف افغانستان قرار گرفته، نشان می‌دهد، تیم عملیاتی کمیسیون در بدل پول، فساد گسترده‌ای را انجام داده و آرای کاندیدان مشخصی را بلند برده اند. به همین منظور، نیاز است که تمامی تیم عملیاتی کمیسیون انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

ناظرین کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز از جمله کسانی اند که در رشوه ستانی نقش دارند. اسنادی که در اختیار این نهاد قرار گرفته، نشان می‌دهد، ناظرین کمیسیون شکایات انتخاباتی در قبال اضافه یک رای به نفع یک کاندید، 80 الی 100 دالر امریکایی از نامزدان رشوه گرفته اند.

1,573 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019