چهارشنبه 29 جوزا، 1398

بازار گرم خرید و فروش رأي در کمیسیون انتخابات

یک منبع معتبر در کمیسیون انتخابات، روند بازشماری آرای انتخابات پارلمانی ولایت کابل را آلوده به فساد خوانده و می‌گوید که در این روند هر رأی 9 هزار افغانی خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی به نقل از جمهور، یک منبع معتبر به شرط نبردن نامش به رسانه‌ها گفته است که شماری از کارمندان قراردادی کمیسیون انتخابات در روند بازشماری آراء انتخابات پارلمانی کابل برای برخی از نامزدان انتخابات کار می‌کردند.

منبع گفته است: «کارمندان کمیسیون انتخاباتی از جمله کارمندان قراردادی با شمار مشخصی از نامزدان انتخاباتی ارتباط برقرار نموده و در بدل پول، رقم آراء یک نامزد را بلند می‌برند.»

این منبع از چشم دید خود نسبت به بازشماری آرای انتخابات پارلمانی حوزه کابل در درون کمیسیون سخن زده گفت: «هنگامی که برای انجام کاری در داخل هنگر رفتم، بازار معامله خوب گرم بود و اونجا به یک سرای شاهزاده دوم مبدل شده بود.»

براساس گفته‌های این منبع، با این که نیروهای امنیتی در جریان بازشماری آرا حضور داشتند اما با آن هم، خرید و فروش آراء صورت می‌گرفت.

وی افزود: «کسانی این کار را می‌کردند که جرات داشته و از ارتباطات قوی برخوردار بودند.»

به گفته این منبع، شیوه خرید و فروش آراء در روند بازشماری این گونه صورت می‌گیرد: «ناظر حزب با کاندید مشخص خود هماهنگ می‌کند، کارمندان هردوکمیسیون و ناظر حزب در داخل هنگر، متوجه امنیت داخلی می‌باشد. قلم در دست کارمند کمیسیون انتخابات است که یک رای از طرف خود، یک رای هم از جانب کارمند کمیسیون شکایات به نفع کاندید اضافه می‌کند. کارمند کمیسیون انتخابات از همان رای که اضافه کرده، تصویر گرفته و به کاندید نشان می‌دهد و بعد از آن، پول مورد نظر خود را دریافت می‌کند.»

این منبع همچنان ادعا دارد، شماری از کارمندان قراردادی کمیسیون انتخابات در جریان بازشماری آرا، پول‌های هنگفتی را از نامزدان دریافت کرده‌اند که هر کدام شاید به ارزش 30 لک افغانی به دست آورده‌اند.

 

616 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019