دوشنبه 12 جوزا، 1399

نقشه راه زراعت افغانستان تدوین شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، برای نخستین‌بار «نقشه راه زراعت» افغانستان را به منظور چگونگی رشد و انکشاف زراعت و هم‌چنین افزایش محصولات زراعتی در کشور تهیه و معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، حمدالله همدرد سرپرست معینیت زراعت و مالداری وزارت زراعت، می‌گوید که «نقشه راه زراعت» دارای پنج بخش عمده است و دهقانان را از کشت تا رسیدن به بازار پشتیبانی می‌کند.

سرپرست معینیت زراعت و مالداری وزارت زراعت روز سه‌شنبه(۲۰ قوس)، با ارایه جزئیاتی در باره‌‌ی «نقشه راه زراعت»، در یک کنفرانس خبری گفت: «در این نقشه راه‌های حل محدودیت‌ها فراروی انکشاف زراعت و افزایش محصولات زراعتی نیز پیش‌بینی شده است.»

به گفته‌ سرپرست معینیت زراعت و مالداری وزارت زراعت، مرور کلی سکتور زراعت، افزایش زنجیره‌های ارزشی زراعتی، تجدید نظر قوانین مربوط به زراعت، تجدید روی ساختار سکتور زراعتی و پاسخگو ساختن این سکتور برای نیازمندی‌ها، تهیه چارچوبی به منظور رقابتی‌شدن تولیدات داخلی افغانستان برای صدور به بیرون از کشور شامل بخش‌های مهم «نقشه راه زراعت» است.

آقای همدرد افزود، در «نقشه راه زراعت» بر مصونیت غذایی و افزایش محصولات گندم و برنج بیش‌تر تمرکز شده است و  تنها در بخش گندم ۱.۲ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری شده است.

وی خاطرنشان کرد که  مردم افغانستان بیشتر از سایر موارد گندم مصرف می‌کنند و هر نفر سالانه حدود ۱۶۰ کیلو گرام گندم را به مصرف می‌رسانند.

سرپرست معینیت زراعت و مالداری وزارت زراعت اذعان داشت: «بر اساس این نقشه، روش‌های جدید کشت برای افزایش محصولات گندم تجربه خواهد شد.»

همدرد تصریح کرد: «انکشاف باغداری و افزایش محصولات آن، از دیگر بخش‌هایی مهم و قابل توجه در نقشه راه زراعت است.»

به گفته‌ی او، محصولات سالانه تنها انگور، پسته و انار ۳۹۲ میلیون دالر ارزش دارد و بر اساس این نقشه، برای انکشاف و افزایش محصولات این درختان توجه جدی صورت می‌گیرد.

او تصریح کرد: «سبزیجات و مغزباب نیز از دیگر بخش‌های مهم زراعتی است که  ۶۴۵ میلیون دالر ارزش دارد. نباتات طبی و صنعتی و هم‌چنین مالداری نیز از موضوعات مهم و قابل تمرکز در نقشه راه زراعت است.»

5,143 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020