جمعه 3 جوزا، 1398

طرح سهمیه‌بندی کانکور بار دیگر در کابینه به تصویب رسید

طرح سهمیه بندی کانکور این‌بار به نام «طرح بدیل مکانیزم تطبیق و مسئولیت پیش‌برد برنامه آمادگی کانکور» در نشست کابینه مطرح شده و به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، حکومت وحدت ملی در کمتر از چهار سال گذشته چندین‌بار تلاش کرده است که طرح سهمیه‌بندی کانکور را به تصویب مجلس نمایندگان رسانیده و به اجراء بگذارد، اما تاکنون با مخالفت قانون‌گذاران و احزاب سیاسی مواجه شده و موفق به اجراء کردن این طرح تبعیض‌آمیز نشده است.

در اعلامیه‌ای که ارگ ریاست‌جمهوری بار دیگر در مورد سهمیه‌بندی امتحان کانکور نشر کرده آمده است، در این طرح که «طرح بدیل مکانیزم تطبیق و مسوولیت پیش‌برد برنامه آمادگی کانکور» نام دارد، سهمیه‌ی معینی برای «داوطلبان ولایات کمتر انکشاف‌یافته در رشته‌های مورد نیاز» اختصاص یافته است.

در این اعلامیه همچنان تصریح شده است: «بر اساس این طرح، زون‌ها به اساس رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن، در هشت زون تقسیم‌بندی شده و سهمیه رشته‌های مورد نیاز به اساس نفوس ولایت مربوط در نظر گرفته شده است.»

بر اساس این اعلامیه، از سهمیه‌های اختصاصی منطقه‌ای، فارغانی می‌توانند بهره‌مند شوند که حداقل سه سال اخیر دوره مکتب را در ولایات مربوط، تکمیل کرده باشند.

این در حالی است که در ماه سرطان 1392، وزارت تحصیلات عالی طرحی را تدوین کرده بود که بر اساس آن متقاضیان کانکور هر ولایت بر اساس نفوس و تعداد نمایندگان همان ولایت در پارلمان، می‌توانند در امتحان کانکور اشتراک کنند، اما مردم، نمایندگان شورای ملی و هم‌چنین شماری از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در رابطه به این طرح واکنش نشان داده و آن را خلاف قانون اساسی خواندند.

به باور استادان دانشگاه نیز پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌ها در تمام دنیا بر اساس لیاقت و قبولی در امتحان کانکور است و جای تأثر است که وزارت تحصیلات عالی بر خلاف اصول کلی پذیرفته شده تحصیلات عالی جهان و افغانستان، تصمیم گرفته است.

این استادان ورود به دانشگاه از طریق سهمه‌بندی ولایات و امتحانات سه ساله پایانی مکتب نادرست می‌خوانند؛ زیرا مکاتب ها در سطح کشور، هنوز تخصصی نشده و معلمین از تخصص کافی و لازم برخوردار نیستند.

1,105 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019