شنبه 29 سرطان، 1398

واکنش کمیسیون انتخابات به ابطال آراء حوزه انتخاباتی کابل

کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای «حوزه انتخاباتی کابل» اعلام کرد که نتیجه انتخابات پارلمانی در این حوزه لغو نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای کابل اعلام کرد که این نتیجه انتخابات پارلمانی در کابل لغو نخواهد شد.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات ضمن رد ابطال آرای حوزه انتخاباتی کابل گفت: «لغو یا برگزاری انتخابات از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است نه شکایات انتخاباتی.»

گفتنی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی، تمام آرای حوزه انتخاباتی کابل در چارچوب انتخابات پارلمانی را باطل اعلام کرد.

مسئولین این کمیسیون، وجود تقلب‌های گسترده در انتخابات کابل را دلیل این تصمیم عنوان کردند.

520 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019