شنبه 26 اسد، 1398

سفیر ایران در کابل: تأمین صلح در افغانستان از راه نظامی ممکن نیست

محمد رضا بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل می‌گوید، تأمین صلح در افغانستان از راه نظامی ممکن نیست.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل می‌گوید، رهبری گفت‌وگوهای صلح افغانستان باید از سوی خود افغان‌ها رهبری شود و کشورهای منطقه باید در این راستا به افغانستان کمک کنند.

محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل تصریح کرد:‌ «تأمین صلح از راه نظامی امکان ندارد و رهبری این روند باید در دست افغان‌ها باشد.»

بهرامی که در نشست سفیران جوان ایران، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان در کابل سخنرانی می کرد، گفت: «کشورهای منطقه باید زمینه آغاز گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم سازند.»

820 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019