شنبه 29 سرطان، 1398

افشای نام۱۱ مقام بلندپایه دولتی که حکم بازداشت آنها از سوی لوی ثارنوالی صادر شده است

لیست نام‌های 11 مقام بلند پایه دولتی که حکم بازداشت آنها از سوی اداره لوی ثارنوالی صادر شده در رسانه‌ها افشا شد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، لوی‌ثارنوالی خواهان بازداشت بیش از هفت هزار تن افرادی است که از چند سال پیش حکم بازداشت آنان از سوی این نهاد صادر شده است.

سخنگوی لوی‌ثارنوالی می‌گوید که گشت‌وگذار آزادانه این افراد به معنای تبعیض میان شهروندان کشور و معافیت از پاسخگویی در برابر قانون است.

گشت‌وگذار آزادانه ۷۷۳۱ متهم، محکوم و مظنون در کشور نشانه‌هایی از نیرومندی فرهنگ معافیت و ضعف حاکمیت قانون میتواند باشد.
لوی‌ثارنوالی برای بازداشت این افراد ۵۴۴۹ حکم بازداشت صادر کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی اداره لوی‌ثارنوالی گفت:«در صورتی که در رابطه با این افراد و اشخاص این قرارها تعمیم نشود میتوانم بگویم که تفاوت قائل شدن میان کسانی که امروز پشت میله‌های زندان هستند و کسانی که آزاد می‌گردند میتواند باشد.»

طلوع نیوز از میان ۷۷۳۱ تن، به نام‌های دوازده تن دست یافته که معینان، رییسان و جنرالان نیز شامل اند و برخی از آنان به سه تا پنج سال  حبس تنفیذی محکوم شده اند.

این متهمان عبارت اند از:
•    داعی الحق عابد، معین پیشین وزارت حج و اوقاف – ۵ سال و دو ماه حبس تنفیذی
•    محمد آصف مهمند، عضو شورای ولایتی بلخ – ۵ سال و دوماه حبس تنفیذی
•    وحید زیارتجاهی،  سرپرست پیشین مالی و اداری شهرداری هرات – ۱۵ سال و سه ماه زندان
•    راتب پوپل، آمر پیشین مالی و اداری شهرداری هرات – ۵ سال و یک ماه حبس تنفیذی
•    یوسف اسحاق زی، سرپرست پیشین مدیریت قرار داد های شهرداری هرات- ۵ سال و یک ماه حبس تنفیذی
•    عبید حمیداللهی، مدیر پیشین عواید شهرداری هرات –  ۵ سال و یک ماه حبس تنفیذی
•    نجیب الله جنیدی، مدیر پیشین دروازه های هرات – ۵ سال و یک ماه حبس تنفیذی
•    خالد عمر، سرپرست پیشین آمریت سکتوری و تخنیکی شهرداری – هرات –  ۳ماه حبس تنفیذی
•    زمری پیکان، فرمانده پیشین عمومی امن و نظم عامه- ۸ سال و شش ماه حبس تنفیذی
•    مرتضی رحیمی، معین پیشین تامیناتی  وزارت امور داخله – ۳ سال حبس تنفیذی
•    نوید الله بخشی، رییس پیشین تدارکات وزارت امور داخله -۳  سال حبس تنفیذی
•    سید عمر نائب زاده، رییس پیشین تحقیقات جنایی زون ۶۰۶ انصار – هرات – ۳  سال حبس تنفیذی
•    نگهبانان جنرال دوستم   –  محکوم به مجازات

19,015 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019