سه شنبه 28 جوزا، 1398

برگزاری نخستین نمایشگاه تاپی در کابل

کمیتۀ نمایشگاۀ تاپی که مسؤولیت برگزاری نمایشگاه‌ها‌ را در پیوند با این پروژه در کشورهای عضو آن دارد، نخستین نمایشگاه را با شرکت بیش از ۲۰ شرکت در کابل به‌ راه انداخته است.

این نمایشگاه سه روزه، روز دوشنبه)۲۳ میزان) در کابل گشایش یافت.

رییس کمیتۀ نمایشگاه تاپی در افغانستان، در مراسم گشایش این نمایشگاه، هدف از راه اندازی آن را معرفی شرکت‌های خصوصی به مسؤولان پروژۀ تاپی و فراهم‌سازی زمینه‌های کاری برای این شرکت‌ها در پروژۀ تاپی می‌گوید.

سمیر متین می‌گوید: «تاپی، یک پروژۀ منطقه یی است و پروژۀ مفید برای افغانستان است. ما خواستیم با استفاده از همین فرصتی که پروژۀ تاپی برای کشورهای منطقه فراهم ساخته است، یک ارتباط خوبی را میان بخش خصوصی کشورهای عضو این پروژه برقرار کنیم.»

مشرف مشرف، مسؤول یکی از شرکت‌های ساختمانی نیز می‌افزاید: «شرکت‌های ما با داشن انجنیران و کارمندان فنی افغان، امکانات و توانایی‌های خیلی خوبی دارند و باید در این پروژۀ ملی به آنان فرصت داده شود تا سهم بگیرند و این پروژه را بخوبی عملی کنند.»

از سویی هم، در این نمایشگاه مقام‌‎های اتاق تجارت و صنایع، از کندی کار پروژۀ تاپی در افغانستان و آغاز نشدن کارهای عملی آن انتقاد می‌کنند.

خانجان الکوزی، معاون نخست اتاق تجارت و صنایع تصریح کرد: «واقعأ قابل نگرانی است، وقت زیاد گذشته است، تمام شرکت‌های ساختمانی، ترانسپورتی و خدمات منتظر آغاز پروژۀ تاپی استند و قسمی که در قرارداد گفته شده است، تمام تسهیلات و خدمات و سرمایه گذاری داخلی که صورت می‌گیرند، باید در آن‌ها از ظرفیت‌های داخلی کار گرفته شود.»

اما، عبدالرحمن مجاهد، رییس پروژۀ تاپی در افغانستان در این باره چنین می‌گوید: «برای آغاز کار عملی، تقریبا ۹۵ یا ۹۶درصد کارها عملی شده اند و احتمال دارد که در اخیر امسال یا در آغاز سال آینده، کارهای عملی آغاز شوند.»

مسؤولان کمیتۀ نمایشگاه تاپی می‌گویند که قرار است پس از افغانستان، نمایشگاه‌هایی را د در هند، پاکستان و ترکمنستان نیز برگزار کنند.

2,479 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019