دوشنبه 6 جولای، 2020

ریاست جرایم سنگین رئیس دانشگاه رابعه بلخی متعلق به فاطمه نظری را به جرم رشوه ستانی بازداشت کرد

ریاست جرایم سنگین وزارت امور داخله، «محمد علی رضایی» رئیس دانشگاه رابعه بلخی را در کابل به جرم رشوه ستانی و صدور مدرک جعلی تحصیلی لیسانس بازداشت کرد.

به گزار ش خبرگزاری مرکزی، منابعی که نمی‌خواهند نامی از آن‌ها برده شود، تایید می‌کنند که منسوبین ریاست جرایم سنگین وزارت امور داخله، رئیس برحال دانشگاه رابعه بلخی را که متعلق به فاطمه نظری نماینده مردم کابل در پارلمان می‌باشد به جرم رشوه ستانی و صدور مدرک تحصیلی جعلی بازداشت کرده‌اند.

محمد علی رضایی هنگام رشوه ستانی بالفعل ازسوی مأموران ریاست جرایم سنگین بازداشت شده است.

وی متهم است که در بدل اخذ دوصد و پنجاه هزار افغانی می‌خواست مدرک جعلی لیسانس صادر کند.

صاحب امتیاز دانشگاه رابعه بلخی فاطمه نظری نماینده مردم کابل در پارلمان است و در چند سال گذشته گزارش‌های تأیید نشده زیادی مبنی بر صدور صدها مدرک تقلبی لیسانس ازسوی این نهاد تحصیلی زبان‌زد باشندگان کابل بوده است.

خبرگزاری مرکزی - © 2020