جمعه 3 جوزا، 1398

از هر ده حساب بانکی سربازان یکی آنها خیالی است/ ماهانه میلون‌ها افغانی بنام معاش سربازان دزدی می شود

مرکز تحقیقی پیک طی گزارش اعلام کر که ماهانه ده میلیون افغانی به نام معاش ماهوار سربازان اردوی ملی کشور درکابل بانک نو به یغما برده میشود.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک طی گزارش گفته است که از هر ده حساب بانکی افسران اردوی ملی یکی آن خیالی است و  ماهانه ده‌ها میلیون افغانی به نام معاش ماهوار در کابل بانک نو اختلاس می‌شود.

بر بیناد گزارش این نهاد تحقیقی ماهانه از طریق بیش از صد حساب بانکی جعلی بنام سربازان خیالی اردوی ملی حدود چهل میلیون افغانی توسط مقامات مالی وزارت دفاع ملی و برخی کارمندان کابل بانک نو اخلاص می‌شوند.

مزکر تحقیقی پیک همچنان گفته است از سال 1391 تا کنون، میلیون‌ها افغانی از طریق حساب‌های خیالی به جیب افراد نامعلوم رفته است و از هر ده حساب بانکی سربازان یکی آن خیالی است.

این در حالی است که پیک در گزارش دیگری، ماه گذشته مدارک از اختلاس ماهانه دست کم چهل میلیون افغانی معاش ماهوار سربازان مربوط به وزارت داخله را کشور را منتشر کرد که این پول‌ها از طریق 18 حساب خیالی به نام یک فرد در 250 حساب دیگر کابل بانک نو حیف و میل شده بود.

1,496 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019