جمعه 28 سرطان، 1398

نشست‌های عربستان تاثیری در روند صلح دولت و طالبان نداشته است

در حالی که مقامات سعودی تلاش می‌کنند تا در روند صلح نقش ایفا کنند، اعضای مجلس سنا این نشست‌ها را بی نتیجه دانسته و خواستار پایان نقش دوگانه این کشور در افغانستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، دومین نشست علما درباره روند صلح افغانستان به میزبانی عربستان سعودی در جده روز گذشته در حالی برگزار شد که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان سنا چنین نشست‌هایی را بی‌‌حاصل می‌دانند.

«آصف صدیقی» معاون مجلس سنا گفت، نشست‌های عربستان سعودی و صدور فتوا علیه جنگ جاری تا کنون در بهبود وضعیت اثر گذار واقع نشده است.

این در حالی است که نگرانی‌های درباره نقش دوگانه عربستان سعودی در قبال افغانستان وجود دارد که این کشور اهداف دیگری را از طریق ایفای نقش در روند صلح دنبال کند.

معاون مجلس سنا اظهار داشت: «روز گذشته در جده نشستی دیگری برگزار شد که در آن نیز فتوایی علیه جنگ جاری صادر شد اما نگرانی‌هایی وجود دارند زیرا عربستان سعودی تا کنون از افغانستان حمایت نکرده است.»

از نظر کارشناسان، جنگ‌جویان طالب و دولت زمانی به صلح دست خواهند یافت که کشورهای خارجی از مداخله در این روند خودداری کنند.

برخی نیز بر این باورند که نقش آفرینی سعودی در روند صلح افغانستان به ضرر این کشور است.

از سوی دیگر نیز ذهنیت مثبتی از قصد و نیت عربستان در کشورهای منطقه وجود ندارد بنابراین برجسته سازی نقش سعودی‌ها در این روند می‌تواند موجب تشدید رقابت‌های منطقه‌ای در بحران افغانستان شود.

649 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019