جمعه 28 سرطان، 1398

احمد ولی مسعود: تقلب در انتخابات پیشرو، پایان دموکراسی در افغانستان خواهد بود

احمد ولی مسعود می‌گوید، ادامه وضعیت موجود نگران کننده است و این وضعیت قطعا باید تغییر کند، زیرا شرایط موجود بر خلاف آرمان شهداء است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود در مراسم هفده‌مین سالروز شهادت برادرش گفت که هیچ‌کس نمی‌تواند، آمرصاحب شهید را بنام قوم زبان و تبار معرفی نماید، چون هیچگاهی هیچ‌کس واژۀ از تعصب یا تبعیض از وی نشنیده است.

مسعود افزود که امروز احمدشاه مسعود از مرز های قومی و زبانی و سمتی گذشته است. اگر نمی‌توانیم هویت بزرگ قهرمان ملی را بشناسیم، بهتر است از دید محققین و دانشمندان جهان به وی بنگریم.

وی تصریح کرد که ۱۷ سال تمام تلاش ما با پیروی از اندیشه‌های آمرصاحب شهید پرداختن به مسایل ملی و اساسی کشور بوده است، چون متعلق به دیدگاه ایشان بوده و من همیشه به سلامت اندیشۀ آمرصاحب باور داشته و دارم.

رئیس بنیاد شهید مسعود اظهار داشت که نظام قانونمند، با قاعده، متعادل، پاسخگو که هرقوم این سرزمین خود را در چرخۀ تصمیم گیری و سیاست‌گذاری ببینند. همه چیز این کشور، امنیت، صلح، جنگ، اقتصاد ابتدأ گره خورده است به نظامی که بتوانیم باهم زندگی کنیم. بدون نظام مطلوب تکرار دور باطل میباشد.

احمد ولی مسعود گفت: «پیشرو انتخابات داریم که بتوانیم انشاالله نظام مطلوب و دولت ملی ایجاد نمائیم، وفاق ملی در پرتو عدالت اجتماعی دقیقآ در رسیدن به همین هدف میباشد.»

مسعود افزود که ادامۀ وضعیت موجود نگران کننده است. این وضعیت قطعآ باید تغییر کند. از همین جا همه با هم اعلام میداریم که همراه با مردم افغانستان آمادۀ تغییر میباشیم، چون شرایط موجود برخلاف آرمان شهداء، روان است، ما این بار با همۀ توان آمادۀ تغییر میباشیم، بقول قهرمان ملی، تحول بدون خشونت، تغییر عدالت محور، تغییر وحدت محور و این از طریق انتخابات شفاف ممکن است، اما مردم از آمادگی های انتخابات مطمئن نیستند. اگر خدای ناخواسته بار دیگر این حق الهی، حق طبیعی، حق قانونی مردم با تقلب پایمال گردد، تحمل مردم به پایان میرسد و این یعنی پایان دموکراسی در افغانستان.

631 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019