شنبه 4 جولای، 2020

کاهش چشمگیر حضور گردشگران در بندامیر بامیان

مسئولان حکومت محلی در ولایی بامیان می‎گویند به دلیل وجود ناامنی در مسیرهای موصلاتی این ولایت و نبود پروازهای هوایی، تعداد گردش‎گران در ولایت بامیان ام‎سال کاهش‎ چشم‎گیر داشته است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان می‎گوید، در پنج ماه گذشته از سال جاری خورشیدی بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر از بامیان و بند امیر بازدید کرده‎اند که نسبت به سال گذشته کاهش چشم‎گیر داشته است.

اقتصاد محلی مردم بامیان متکی به حضور گردش‎گران در این ولایت است و کاهش آن موجب شدت فقر اقتصادی در زندگی هزارن باشنده آن ولایت می‎شود.

آگاهان امور اقتصادی می‎گویند، کمبود امکانات، نبود پروازهای هوایی و وجود نا‎امنی در راه‎های مواصلاتی بامیان بر میزان حضور بازدیدکننده‎ها در این ولایت تأثر منفی گذشته است.

محمد رحیم احسانی، آگاه امور اقتصادی در این مورد می‎گوید: «دولت در شانزده سال گذشته از نظر اقتصادی هیچ‎توجهی بر مردم بامیان نداشته است.»

وی می‎افزاید: «اقتصاد اکثر باشندگان مرکز بامیان متکی به حضور گردش‎گران خارجی و بازدید کنندگان داخلی از آن ولایت است و مردم شهر بامیان از درک تاکسی‎رانی و هوتل‎داری تأمین معیشت می‎کنند.»

آقای احسانی تصریح می‎کند، حکومت محلی بامیان در کنار برگزاری برنامه‎های هنری باید طرح‎های اقتصادی را برای رشد زراعت و تأمین برق کافی برای راه‎اندازی کارخانه‎ها و استخراج معادن در آن ولایت فراهم کند.

بامیان یکی از ولایت‎های تاریخی و فرهنگی کشور است که هر سال میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.

خبرگزاری مرکزی - © 2020