چهارشنبه 14 جوزا، 1399

حمایت مسئولان حکومتی از نامزدان حذف شده

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‎گوید، تعدادی از مسئولان حکومتی از نامزدان حذف شده پشتیبانی می‎کنند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، در نتیجه اعتراض شماری از نامزدان حذف شده از لیست نهایی کاندیدان توسط کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، دفاتر کمیسیون انتخابات در شماری از ولایت و کابل بسته شده‎اند.

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، بستن دروازه‌های دفترهای کمیسیون انتخابات را غیرقانونی می‌داند از حکومت می‌خواهد مسئولانی که از این اعتراض‌ها پشتیبانی می‌کنند باید زیرپیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند.

حمیرا حقمل، معاون کمیسیون رسید‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «تمام مردم باید اطمینان داشته باشند که ما در حال حاضر، در گذشته و در آینده کار خود را مستقلانه و بی‎طرفانه انجام داده ایم.»

کمیسیون رسید‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، هفتۀ گذشته نام‌های ۳۵ تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان حذف کرده و برای شماری هم اخطار صادر کرد.

اکنون این کمیسیون هشدار می‌دهد هرگاه در برابر کسانی‌که از سوی این کمیسیون اخطاریه دریافت کرده اند اسناد بیشتر بدست بیاید این کمیسیون آنان را نیز از فهرست نهایی نامزدان انتخابات حذف خواهد کرد.

علی رضا روحانی، دبیرکمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی بیان داشت: «هیچ مرجعی صلاحیت نقض تصامیم ما را ندارد بنابر این تمام اشخاص و نهادها در ابراز نظرشان جدن قوانین نافذه کشور را در نظر داشته باشند.»

همزمان با این، شماری از کسانی‌که نام‌های‎شان از فهرست بیرون کشیده شده، کارکرد کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را خلاف قانون می‌دانند و بر ادامۀ اعتراض‌های شان تأکید می‌ورزند.

قیس حسن، یکی از این نامزدان اظهار داشت: «ظلم و جفایی که کمیسیون شکایات در حق ما مردم کردند داعش نکرده است.»

مریم کوفی، نامزد حذف شدۀ دیگر نیز تصریح کرد: «تا آخرین لحظه به مبارزات خود ادامه می‌دهیم و هیچ گاهی نمی‌گذاریم که انتخابات در بدخشان برگزار شود.»

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده است که اگر تا ده روز دیگر کمیسیون انتخابات بسته بماند، احتمال دارد انتخابات مجلس نمایند‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها به تآخیر بیافتد.

2,299 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020