دوشنبه 21 دلو، 1398

زنان مغاره نشین در بامیان مسابقه کتاب خوانی برگزار کردند

زنان مغاره‎نشین مستقر در یک کیلو متری مجسمه صلصال، مسابقه کتاب‎خوانی برگزار کرده و باهم به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مرکز��، بامیان دیروز سه‎شنبه (23 اسد) میزبان رقابت کتابخوانی میان 60 تن از زنان مغاره‌نشین در مجاورت مجسمه‎های بودا بود.

در این رقابت صابره فرزند محمد مقام نخست، فوزیه فرزند رمضان مقام دوم و فیروزگل فرزند حاجی حسن مقام سوم را به دست آوردند.

رقابت کتابخوانی میان زنان مغاره‌نشین از سوی آمریت سوادآموزی ریاست معارف بامیان برگزار شده است.

مسئولان سوادآموزی ریاست معارف بامیان هدف از برگزاری این رقابت را تشویق زنان به خواندن و نوشتن عنوان می‌کنند. به گفتۀ آنان، دو صنف سوادآموزی به صورت افتخاری در یک مغاره ایجاد شده است که 60 زن سوادآموز مغاره‌نشین در این صنف‌ها مصروف آموزش‌اند.

صادق فرهنگ، آمر سوادآموزی ریاست معارف بامیان می‌گوید، این رقابت بر اساس خواندن و نوشتن زنان سوادآموز راه‌انداخته شد.

صابره که در این رقابت به مقام نخست دست یافته می‌گوید، فقر و تنگدستی مانع رفتنش به مکتب شد، اما اکنون با استفاده از صنف‌های سوادآموزی یک‎سال می‌شود که خواندن و نوشتن می‌آموزد. او از حکومت می‌خواهد تا زمینۀ آموزش را در بامیان مهیا کند تا زنان محروم از آموزش باسواد شوند.

22,439 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020