جمعه 28 سرطان، 1398

تاکید مجدد جنرال دوستم بر آزادی قیصاری

عبدالرشید دوستم معاول نخست ریاست جمهوری در دیدار با رئیس جمهور غنی یک‎بار دیگر بر رهایی نظام الدین قیصاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در دیدار با رئیس جمهور غنی روی اوضاع سیاسی و امنیتی کشور بحث و تبادل نظر کرده، پیشرفت های بدست آمده در روند گفتگوهای صلح را که در مالکیت حکومت افغانستان راه اندازی شده است، مورد غور و بررسی همه جانبه قرار دادند.

آنان تأمین امنیت و ثبات سراسری را در کشور یکی از نیاز های جدی برای مردم و کشور خوانده، بر تقویت و تسریع روند گفتگو های صلح افغانستان تاکید کردند.

دوستم و غنی همچنین روی مسأله برقراری آتش بس میان مخالفین و نیرو های دفاعی و امنیتی کشور که می تواند با مساعی جوانب ذیدخل مبنایی برای پایان جنگ ها باشد و برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی و ریاست جمهوری نیز تبادل نظر کردند.

در این نشست معاون نخست ریاست جمهوری با اشاره به وضعیت بد امنیتی در شمال کشور، در مورد حل مشکل نظام الدین قیصاری که نزدیک به یک ماه است در حبس بسر می برد، با رئیس جمهور کشور صحبت کرد.

715 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019