چهارشنبه 14 جوزا، 1399

غصب زمین و املاک دولتی در ساحه تفریحی بند قرغه توسط ملاعزت الله عاطف

بیشتر از صدها جریب زمین و املاک دولتی در اطراف ساحه تفریحی بند قرغه از سوی «ملا عزت الله عاطف» نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و فرزندش «احسان الله عاطف» غصب شده و اکنون چندین شهرک رهایشی و پارک های تفریحی توسط وی در این ساحات احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، نتایج بررسی های هیأت حقیقت یاب دولت که به حکم رئیس جمهور در هفتم سرطان ۱۳۹۱ برای بررسی زمین­ها و ملکیت­های دولتی غصب شده در ساحات تفریحی «بند قرغه» تشکیل شده بود، نشان می­دهد ملاعزت الله عاطف نماینده مردم کابل در ولسی جرگه یکی از بزرگترین غاصبان زمین و املاک دولتی در این ساحات است.

در گزارش هیأت حقیقت یاب آمده است: «۵۰ باب رستورانت کوچک و ۳۵ غرفه خوراکه فروشی در ساحه تفریحی بند قرغه توسط پسر ملاعزت الله بر زمین های دولتی اعمار شده و او ماهانه هزارن دالر آمریکایی از این رستورانت ها و دکان ها بدست می­آورد وهیچ پولی از این بابت به دولت پرداخت نمی کند.»

علاوه بر این، چندین بنای دولتی نیز در ساحات متذکره توسط برادر او غصب شده و به رستورانت تبدیل شده است.

ملاعزت الله در کنارغصب زمین و املاک دولتی به داشتن افراد مسلح غیر مسئول نیز متهم است و این افراد از گردشگران در بند قرغه با عناوین مختلف اخاذی می کنند.

در گزارش هیأت حقیقت یاب آمده است:‌«زمین های متصل به قسمت های غربی بند قرغه که در گذشته شامل قطعات «۲۷۵۴» و «۲۷۵۵» کادستری بوده و بلندی های متصل به کاسه بند زمین دولتی بوده که از طرف احسان الله فرزند ملاعزت الله عاطف غصب شده و بنام شهرک عزت الله به اشخاص و افراد به فروش رسیده و بیش از صد منزل اعمار گردیده و یا در حال اعمار است (در سال ۱۳۹۳)».

تا اکنون چندین بار فرزند این نماینده مردم کابل در ولسی جرگه رسما ازسوی ارگان های عدلی و قضایی جلب شده اما هیچگاه برای پاسخگویی به اتهامات فوق حاضر نشده است.

4,966 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020