جمعه 28 سرطان، 1398

هند کار اعمار بند آب «شاه توت» را در کابل آغاز می کند

قرار است هندوستان کار اعمار پروژه بند آب «شاتوت» که آب­ آشامیدنی ۲ میلیون باشنده شهر کابل از آن تأمین خواهد شد را، در یازدهم ماه اسد آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، رسانه­ های هندی، از قول منبع حکومتی که روی تمویل پروژه شاه توت با بانک جهانی کار می­ کند، خبر داده است که اعمار این بند ۲۳۶ میلیون دالر هزینه می­ برد و در ظرف سه سال به بهره برداری سپرده می­ شود.

وزارت انرژی و آب هم در هفته گذشته اعلان کرده بود که کار ساختمان بند آب شاه توت تا یک ماه دیگر آغاز می شود.

مقام­ های حکومتی در کابل نیز می­ گویند، بند آب شاه توت برای دو ملیون باشنده شهر کابل آب آشامیدنی فراهم می­ کند و حدود چهار هزار هکتار زمین زراعتی را نیز سیرآب می­ نماید.

هند پیش از این بند برق سلما در هرات را ساخت که بنام بند دوستی «هند-افغانستان» یاد می شود.

1,306 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019