دوشنبه 12 جوزا، 1399

افغانستان در صدر کشورهای برده داری مدرن

در گزارشی که بنیاد آزاد تحرک «the walk free foundation» و سازمان بین المللی کار منتشر کرده است افغانستان در صدر کشورهای قرار گرفته است که در آن بیشترین تعداد برده­گان مدرن وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، بنیاد آزاد تحرک که مقر آن در استرالیا است در تازه­ترین گزارش خود وضعیت برده­داری مدرن را در کشورهای مختلف جهان به بررسی گرفته است.

این گزارش نشان می­دهد که کوریای شمالی، افغانستان و پاکستان در میان کشورهای آسیایی در صدر کشورهای دارای بیشترین «بردگان مدرن» قرار دارند.

نتایج گزارش «شاخص بردگی جهانی» نشان می­دهد که حدود ۲۴.۹ میلیون انسان بشمول زنان و کودکان در سراسر جهان در شرایط «بردگی مدرن» قرار دارند.

در گزارش شاخص بردگی مدرن آمده است که در میان کشورهای آسیایی و حوزۀ اقیانوس آرام، حد اوسط از میان هر ۱۰۰۰ نفر، چهار تن آنان با کار اجباری مواجه اند و حد اوسط از هر ۱۰۰۰ ازدواج، دو ازدواج به صورت اجباری صورت می گیرد.

بر اساس گزارش شاخص بردگی جهانی، در کشورهای آسیایی و حوزۀ اقیانوس از هر ۱۰۰۰ نفر، بیش از شش نفر آنان از بردگی مدرن رنج می برند.

هند، چین و پاکستان از جمله کشورهای محسوب می شوند که بیشترین تعداد مردم ـ ۶۰ در صد قربانیان بردگی مدرن در منطقه ـ را در خود دارند.

برده داری مدرن، یک شکل افراطی از نابرابری­های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی است که به شکل پیچیده در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای جنگ­زده و کشورهای دارای رژیم­های مستبد، وجود دارد که اکثر قربانیان آن را مردمان آسیب­پذیر و به حاشیه رانده شده تشکیل می­دهند.

3,185 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020