شنبه 29 سرطان، 1398

نصب تابلوی «میدان شهدای جنبش روشنایی» در چوک دهمزنگ

اعضای شورای عالی مردمی و شماری از فعالین جنبش روشنایی، شام روز گذشته تابلوی «میدان شهدای جنبش روشنایی» را در چوک دهمزنگ نصب کردند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی مطابق حکم رئیس جمهور که بتاریخ دوم اسد سال ۱۳۹۵ ساعاتی پس از حمله خونین بر هوارداران جنبش روشنایی در چوک دهمزنگ در جلسه فوق العاده شورای امنیت ملی صادر شده است، تابلوی «میدان شهدای جنبش روشنایی» را در چوک دهمزنگ نصب کردند.

در حمله تروریستی دوم اسد سال ۱۳۹۵ حدود ۸۶ نفر از اعضای جنبش روشنایی به شهادت رسیدند و بیشتر از ۵۰۰ عدالت خواه دیگر عضو این جنبش نیز زخمی شدند.

داکتر جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی هنگام برافراشتن تابلوی «میدان شهدای جنبش روشنایی» تصریح کرد که این اقدام مطابق حکم رئیس جمهور در جلسه فوق العاده شورای امنیت ملی در ۲ اسد سال ۱۳۹۵ و خواسته خانواده های معظم شهدای جنبش روشنایی صورت گرفته است.

وی افزود: «در این میدان ۸۶ شهید عدالت خواه جنبش روشنایی به خاک و خون کشیده شده و ما بیشتر از ۵۰۰ زخمی داده ایم، این میدان جز میدان شهدای جنبش روشنایی به هیچ نام دیگری مسمی نخواهد شد.»

تظاهرات بزرگ عدالت خواهی دوم اسد بخاطر «نفی تبعیض» و «انتقال لین برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان از مسیر بامیان مطابق با فیصله کمپنی آلمانی فیشنر»، برگزار شده بود.

هواداران جنبش روشنایی پس از گذشت دوسال از آن رویداد خونین، با سردادن شعار «هستیم بر آن عهدی که بستیم» همچنان بر تداوم مبارزات عدالت خواهانه شان تأکید دارند.

7,492 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019