چهارشنبه 29 جوزا، 1398

هشت سردخانه بزرگ در شش ولایت کشور ساخته می شود

وزارت زراعت می گوید تا دوسال دیگر هشت سردخانه بزرگ هرکدام با ظرفیت نگهداری پنج هزار تن محصولات زراعتی در شش ولایت ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، نصیر احمد درانی وزیر زراعت و آبیاری می گوید، ناامنی و عدم وجود شرکت هایی داخلی که بتوانند سردخانه های معیاری بسازند، عواملی است که کار ساخت سردخانه های مذکور را چندین سال به تأخیر انداخته است.

وزیر زراعت در ادامه افزود که طرح این سردخانه‌ها از سرگرفته شده‌است و تاکنون هیچ شرکتی حاضر به ساخت آنها نشده است.

درهمین حال شماری از متخصصان بخش ساخت سردخانه‌های بزرگ درکشور با انتقاد از کندی کار در این بخش می‌گویند که در کمتراز یک سال باید این سردخانه‌ها ساخته شوند.

پروژه ساخت هشت سردخانه بزرگ هر یک باظرفیت پنج هزارتُن از پروژه‌های نا تمام حکومت پیشین است.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت وآبیاری می‌گوید: «ما با تلاش‌های زیاد تا کنون شرکتی برابربا شرایط پیمان این پروژه درداخل پیدا نکرده‌ایم، اما امیدوارهستیم که این شرکت هرچه زودتر پیدا شود وتا دوسال دیگر این سردخانه‌ها را بسازیم.»

دوست محمد، متخصص ساخت سردخانه می‌گوید: «این سردخانه‌ها آنقدرهم دشوارنیستند که سال‌ها منتظربمانیم، اما کار باید شود و این سردخانه‌ها ساخته شوند چون نیاز بزرگ وجود دارد برای آنها.»

شماری ازنمایندگان مردم درمجلس تأخیر پنج ساله درساخت سردخانه‌های بزرگ درکشوررا بسیار شرم آور میدانند ومی‌گویند که حکومت باید این پروژه را هرچه زودتر تمام کند.

محمد حسین فهیمی، عضوی مجلس نمایندگان می‌گوید که:«ما برنامه‌ها بسیارزیاد داریم، اما عملی شدن آنها بسیار اندک است. حکومت برنامه‌های خوب طرح میکنند، اما به عملی کردن آنها ناتوان است.»

این درحالیست که همزمان با افزایش حاصلات روزافزون میوه‌ها و سبزی‌های کشور، ایجاد سردخانه‌های بزرگ یک نیاز اساسی گفته میشود.

1,600 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019