یکشنبه 1 ثور، 1398

حامد کرزی: حکومت باید جلو خودسری نیروهای خارجی را بگیرد

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور با شاره به بمباران نیروهای خارجی در قندز که ۱۰ غیرنظامی در آن کشته شدند می گوید، حکومت باید جلو خودسری نیروهای خارجی را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، رئیس جمهور پیشین کشور کشته شدن ۱۰ غیرنظامی توسط نیروهای خارجی در ولایت کندز را جنایت ضدبشری خوانده و گفته است: «این حمله که به اساس گزارشات از سوى نظامیان آمریکایى صورت گرفته و در نتیجه آن بشمول زنان و کودکان شمارى از هموطنان عزیز ما شهید و زخمى شده اند جنایت جنگى، عمل ضد بشرى و در تضاد با تمام اصول و موازین بین المللى است.»

حامد کرزی ادامه چنین عملیات ها بر قریه جات و خانه هاى مردم را غیر قابل تحمل خوانده و تقبیح کرد.

رئیس جمهور پیشین نگرانی شدیدش را از ادامه حملات و افزایش تلفات ملکی در کشور ابراز داشته از حکومت میخواهد تا در مقابل خود سرى هاى نیروهاى خارجی در کشور صداى خود را بلند نماید.

وی همچنان از جامعه جهانى و نهاد هاى مدافع حقوق بشر می خواهد تا براى ختم این فاجعه بشرى در کشور اقدام نمایند .

1,087 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019