یکشنبه 1 ثور، 1398

تحقیر دیپلماتیک رئیس جمهور غنی در بروکسل

رئیس جمهور غنی برخلاف تمام سران ناتو در نشست بروکسل مورد استقبال قرار نگرفته و هنگام ورود او به میدان هوایی، هیچ‎مقام دولتی برای استقبال از او حضور نیافت و حتی موترهای مخصوصی که مهمانان این نشست را از میدان هوایی تا محل اقامت‎شان می‎رساندند برای رئیس جمهور غنی فرستاده نشد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، منابع خبری از تحقیر دیپلماتیک رئیس جمهور کشور در نشست بروکسل خبرداده تصریح می‎کنند که داکتر اشرف غنی رئیس جمهور کشور با موتر سفارت افغانستان از میدان هوایی بروکسل به مقر سفارت منتقل شده است؛ هیچ‎گونه پذیرایی رسمی از او صورت نگرفته است و او بدون هیچ‎تشریفاتی از سفارت افغانستان به محل اجلاس سران ناتو رفته است.

آگاهان سیاسی و روابط بین الملل به این باور اند که افغانستان جایگاه اش را در نزد جامعه جهانی بدلیل فساد اداری، بی ثباتی سیاسی و افزایش ناامنی‎ها از دست داده است.

3,809 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019