جمعه 3 جولای، 2020

تظاهرات کننده گان در شمال کشور: جنرال دوستم برگردد/ اشرف غنی استعفا دهد

اعتراض کننده‎گان در ولایت‎های شمال کشور در هفت‎مین روز اعتراضات‎شان خواهان استعفای رئیس جمهور غنی و بازگشت جنرال دوستم به کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، اعتراض کننده‎گان در ولایت‎های فاریاب و تخار با بیان این‎که اشرف غنی توانایی مدیریت کشور را ندارد خواهان استعفای او شدند.

این معترضان تأکید دارند درصورتی‎که به خواسته‎های‎شان ازسوی حکومت اعتنا نشود دست به اعتراضات مدنی گسترده خواهد زد.

تظاهرات کننده‎گان خواهان بازگشت جنرال دوستم به کشور شده و تأکید دارند که در شرایط حاضر کشور به حضور جنرال دوستم نیاز دارد.

این درحالی است که حکومت پس از بازداشت قیصاری همراهان و تعدادی از گاردهای او را نیز در دست‎گیر کرده و در مرکز قول اردوی 209 شاهین برخلاف قوانین جنگی و موازین بین المللی تیرباران کردند.

خبرگزاری مرکزی - © 2020