پنج شنبه 2 حوت، 1397

سقوط بندر آی خانم در تخار بدست جنگجویان طالب

جنگ‎جویان طالب بر کمیساری بندر آی‌خانم ولسوالی دشت‌قلعۀ تخار حمله کردند و پس از نیم‌ساعت درگیری این کمیساری را در اختیار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، جنگ‎جویان طالب حوالی ۱۲شب گذشته بالای پولیس کمیساری بندرآی خانم حمله کردند که پس از درگیری کوتاه این بندر را تصرف کردند.

به گفته منابع محلی دراین گیری یک پولیس سرحدی کشته و3 تن زخمی شده و همچنان جنگ‎جویان طالب تعدادی از سربازان سرحدی بندرآی‎خانم را نیز باد خود برده اند واز سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

به گفته منابع محلی جنگ‎جویان طالب صبح هنگام ساحه تصرف شده را ترک اند.

باشنده گان ولسوالی دشت قلعه هشدار میدهند که اگر حکومت محلی تخار درتامین امنیت ولسوالی توجه نکند دشت قلعه باردیگر سقوط خواهدکرد.

در همین حال جنگ‎جویان طالب با فرستادن خبرنامه ای ضمن تصرف این کمیساری گفته اند که ۸ عراده موتر رنجر و سه عراده تانک هاموی این کمیساری را نیز با خود برده اند.

583 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019