پنج شنبه 2 حوت، 1397

کاروان صلح خواهان افغان های مقیم پشاور به کابل رسید

اعضای کاروان صلح‎خواهان افغان‎های مقیم پیشاور می‎گویند پس از 9 روز پیاده روی به کابل رسیده‎اند.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، این کاروان با صلح خواهان هلمندی یکجا شدند و تاکید دارند که این حرکت را سرتاسری خواهند ساخت.

اعضای این کاروان می گویند تا رسیدن به صلح از حرکت شان کاسته نخواهد شد.

جمیل خان عزیزی، یک عضو کاروان صلح خواهان افغان های مقیم پشاور به رسانه‎ها گفت: «از تورخم تا کابل پای پیاده حرکت کردیم، بعضی جاهای که مشکلات امنیتی بود از موتر استفاده کردیم، تقریباً نه روز می شود.»

یک عضو دیگر این گروه افزود: «ما صلح می خواهیم، از ملک‎های بیگانه بخاطر جنگ در این جا نیآید، مسلمانان را نکشید.»

این در حالی است که دیروز چهارشنبه (6 سرطان) کاروان صلح خواهان هلمندی در مقابل درب سفارت آمریکا در کابل صدای صلح خواهی شان را بلند کردند.

588 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019