دوشنبه 21 دلو، 1398

آرشیف افغان فیلم به ارگ ریاست جمهوری منتقل می شود

رئیس جمهور غنی فرمانی صادر کرده است که بر بنیاد آن آرشیف افغان فیلم باید به ارگ ریاست جمهوری منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، مقامات افغان فیلم تأکید دارند که بر اساس این حکم، رییس‌جمهور غنی خواسته تا ده روز دیگر این آرشیف به ‌صورت کلی به ارگ منتقل شود.

وزارت اطلاعات و فرهنگ دلیل این دستور را نگه‌داری بهتر از آرشیف افغان فیلم و هم‌چنان سپردن زمین این نهاد فرهنگی به سفارت بریتانیا اعلام کرده است.

با این حال، شماری از آگاهان بخش فرهنگی و سینمایی، این اقدام ارگ را خودخواهانه و دیکتاتورانه دانسته و تأکید دارند که حکومت می‌خواهد با این کار، میراث صد ساله فرهنگی افغانستان را سانسور کرده و یا هم نابود کند.

​شماری از نمایندگان مجلس تأکید دارد که ارگ ریاست جمهوری به خاطر خوش‌خدمتی به کشور خاصی دست به این اقدام زده و می‌خواهد زمین این آرشیف را به یک کشور خاص اهدا کند.

عبدالطیف پدرام در نشست دیروز چهارشنبه(۲۳ جوزا) مجلس گفت: «خواست ما این است که رییس ‌جمهوری این فرمان خود را پس بگیرد. این کار رییس‌جمهور اگر انجام شود، خیانت محض است و هیچ قابل بخشش نیست. ما نمی‌دانیم که این فیلم‌ها در ارگ در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد، این اسناد میراث فرهنگی و تاریخ فرهنگ یک ملت است. احتمال این وجود دارد که اشخاصی در ارگ این فیلم‌ها و اسناد را سانسور کنند».

آرشیف افغان فلم شاید از جمله نادر ترین مرجع باشد که گواه رویداد ها و حوادث تاریخی تاریخ معاصر افغانستان بوده و انتقال این مرجع ملی و مهم به ارگ ریاست جمهوری تنها میتواند به علت تحریف و جعل ساختن اسناد تاریخی باشد.

22,287 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020