جمعه 3 جولای، 2020

نور ولی مسعود رهبر طالبان پاکستانی انتخاب شد

پس از کشته‎شدن رهبر پیشین طالبان پاکستانی این‎با یکی دیگر از اعضأ قبیله مسعود «نور ولی مسعود» به‎عنوان رهبر طالبان پاکستانی تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی به نقل از رویترز، پس از کشته‎شدن «ملا فضل الله» رهبر پیشین طالبان پاکستانی در نتیجه حملات هوایی دوهفته قبل طیاره‎های بی‎سرنشین آمریکایی، این گروه «نور ولی مسعود» را به‎عنوان رهبر جدید خود انتخاب کردند.

نور ولی رئیس قبیله مسعود است و این قبیله از میان سایر قبایلی که با طالبان همکاری دارند بیشترین نیرو را در صفوف طالبان پاکستانی دارند.

حکیم الله مسعود و بیت الله مسعود که پیش از ملا فضل‌الله در حملات هواپیماهای بدون سرنشین کشته شده بودند به همین قبیله تعلق داشتند.

خبرگزاری مرکزی - © 2020